Europese geschillencommissie


Onder de huidige wetgeving, zijn wij verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het Europese online geschillencommissie platform. Deze kan worden gebruikt voor het beslechten van geschillen zonder dat een rechter moet worden ingeschakeld. Voor de uitvoering van het platform is de Europese Commissie verantwoordelijk is. Zie voor extra informatie over het Europese online geschillenbeslechting platform:

http://ec.europa.eu/odr